Aerohive – Ny molninstans i Norden

Aerohive försöker alltid ge kunderna intressanta valmöjligheter för att möta deras behov och önskemål. Ett sådanat önskemål har varit att ha tjänsten närmare kunderna geografiskt. Detta har Aerohive nu tillgodosett genom att starta en molninstans på plats i Sverige för de nordiska kunderna. Nya kunder använder denna automatiskt, och befintliga kunder har möjlighet att migrera sin Hivemanager till den svenska molninstansen kostnadsfritt.

Läs mer