Fortinet – FortiTech Workshops

Fortinet, i samarbete med Exclusive Group, kommer under året att anordna ett antal FortiTech Worksshops. En möjlighet för dig att få en större övergripande förståelse om de olika produktkategorierna samt bygga självförtroende och teknisk kompetens om Fortinet.


Datum:9 januari
Ämne: Advanced Email Security Solutions with FortiMail

Datum: 6 mars
Ämne: FortiClient Integrated Endpoint Protection

Datum: 8 maj
Ämne: Securing your Ethernet Switching Infrastructure with FortiSwitch and FortiLink

Agenda
08:15 – Registrering
08:30 – Frukost och teoridragning
09:30 – Workshop/Labb

Var:
Fortinet
Waterfront building
Klarabergsviadukten 63
STOCKHOLM

Anmäl dig nedan till respektive Workshops.