Proofpoint Security Awareness Training

Proofpoint Security Awareness Training

Öka medvetenheten och säkerheten hos medarbetare med Proofpoint Security Awareness Training – PSAT.

Den mänskliga faktorn uppges vara den vanligaste orsaken bakom de anmälda personuppgiftsincidenterna. Drygt 60% av anmälningarna under 2018 berodde på̊ den mänskliga faktorn, enligt Datainspektionens rapport 2019:1.

Är dina kunder verkligen redo att möta dagens allt mer sofistikerade attacker? Mer än 90% av alla attacker startar med ett email. Detta stoppas inte av avancerade säkerhetslösningar som till exempel, Next-Generation-Firewalls eller Advanced End-Point Protection.

Här krävs kunskap hos medarbetaren för att de ska kunna identifiera ett pishing mail med en misstänksam bilaga eller länk. De flesta medarbetare får lite eller ingen träning i detta, vilket innebär att ett företagets kritiska data och system utsätts för risk.

Oavsett hur bra skydd dina kunder har genom avancerade säkerhetslösningar som de investerat i, är bristen på kunskap hos medarbetaren den största risken. Det räcker som sagt med ett klick på en skadlig länk eller bilaga.

Endast 8% av företagens investeringar i IT-säkerhet spenderas på email-säkerhet, trots att över 90% av attackerna börjar med ett mail. Här finns en tydlig obalans.

Lyckligtvis finns det en lösning från vår partner, Proofpoint.

Proofpoint Security Awareness Training (PSAT) har visat sig förändra användarbeteendet och minska riskerna att anställda drabbas av riktade attacker. Proofpoint Security Awareness Training ger kunderna simulerade phishing-attacker, kunskapsbedömningar, interaktiv utbildning och möjligheter för sina slutanvändare att öva vad de har lärt sig. Med detta systematiska tillvägagångssätt kan både IT- och HR-team spåra och mäta framsteg över tiden.

Proofpoints Security Awareness Training

• Finns på 30 olika språk inklusive Svenska
• Ledare i Gartner Magic Quadrant
• Alla utbildningskurser bygger på vetenskapligt lärande
• Interaktivt och anpassningsbart innehåll
• Ingen hårdvara krävs, inget utbyte av existerande lösning
• Mät framsteg genom kraftfull rapportering hur användarna lär sig om säkerhet

Som en värdefull partner till dig, vill Exclusive Networks se till att du som partner erbjuder de bästa lösningarna till dina kunder.

Kontakta oss så berättar vi mer eller anmäl dig till vårt webinar den 2 juli, 10:00 så berättar vi hur vi kan hjälpa er att komma igång med Proofpoint.

Anmäl dig nedan!